kobudlaşmaq

kobudlaşmaq
bax qabalaşmaq. İşləməkdən əlləri kobudlaşıb. – Yazda və yayda havanın rütubəti zərif çay yarpaqlarını kobudlaşmaqdan qoruyur. B. T.. Rüstəmə elə gəldi ki, arvadının əli bərkimiş və kobudlaşmışdır. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • kobudlaşma — «Kobudlaşmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gərrənməx’ — (Gədəbəy, Qazax, Tovuz) kobudlaşmaq, yoğunlaşmaq (səsə aiddir). – So:x dəyif deyni səsi yaman gərrənif (Tovuz) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • codlaşmaq — f. Cod olmaq, zərifliyini, incəliyini itirmək; kobudlaşmaq, qabalaşmaq, sərtləşmək. Tükləri codlaşmaq. // Məc. mənada. Hidayət yenə də təmkinini saxlamağa çalışsa da, codlaşdı, açılışdı. B. Bayramov. Üzünü niyə yana tutursan, ə, eşitmirsən? –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • erkəkləmək — f. məh. 1. Həddi büluğa çataraq səsi yoğunlaşmaq, qabalaşmaq (oğlan uşağı haqqında). 2. məh. Vaxtında dərilmədiyindən ötmək, kobudlaşmaq, bərk olmaq (bitkilər haqqında) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • erkəkləşmək — f. 1. Kişi xasiyyəti almaq, kişi kimi olmaq (qadın haqqında). 2. məc. dan. Kobudlaşmaq, qabalaşmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • heyvanlaşmaq — f. İnsanlıq sifətlərini itirmək, vəhşiləşmək, kobudlaşmaq; sərtləşmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kələ-kötürləşmək — f. 1. Kələ kötür olmaq. 2. məc. Qabalaşmaq, kobudlaşmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qabalaşmaq — f. Qaba olmaq; zərifliyini, incəliyini itirmək; kobudlaşmaq, codlaşmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sərtləşmək — f. 1. Getdikcə yumşaqlığı, mülayimliyi azalmaq, kəskinləşmək, daha da sərt olmaq, daha da şiddətlənmək, qatılaşmaq. Hava daha da sərtləşir, külək daha da gücləşirdi. C. C.. Külək gah mülayim əsir, gah sərtləşir. R. R.. 2. məc. Qabalaşmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yoğunlanmaq — f. 1. Bax yoğunlamaq 1 ci mənada. 2. Kobudlaşmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”